Uzņēmējiem

Uzņēmumiem saskaņā ar likumu "Par uzņēmēju ienākuma nodokli", ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām nodibinājumiem, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi. Juridiskām personām ienākuma nodokli samazina par 85% no ziedotās summas, taču kopējā atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas.

Manta vai finansiālie līdzekļi, kurus maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod sabiedriskā labuma organizācijai (kurai šāds statuss piešķirts saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu) tās statūtos, satversmē vai nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmi par ziedojumu šā panta izpratnē, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.

 

Latvijas Republikas (LR) Finanšu ministrija (FM) ir piešķīrusi Attīstības fondam Sabiedriskā labuma organizācijas statusu (22.04.2005. gada lēmums Nr. 61.) ar darbības virzienu izglītības, zinātnes, kultūras un sporta atbalstīšana, kas ziedotājiem dod tiesības saņemt uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.1 panta noteikumiem.