Studiju noslēguma darbu stipendija š.g. absolventiem

LEEA, AS „Jauda”, SIA „ABB” un RTU Attīstības fonds izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību studiju noslēguma darbu stipendijai RTU, LLU un Rīgas Tehniskās koledžas enerģētikas un elektrotehnikas virzienu studiju programmu absolventiem.

 

Tiks piešķirtas 16 vienreizējās stipendijas 100-200 LVL vērtībā. Studenti ir aicināti pieteikties stipendijai līdz 2013. gada 8. jūlijam.

 

Vairāk informācijas šeit.