Stipendiju konkursa organizēšanas process

 
 

 

1. Stipendiju veidi:

 

  • "Par sasniegumiem studijās" (parasti ikmēneša atbalsta stipendijas),
  • "Par sasniegumiem zinātnē un pētniecībā" (parasti par izstrādātu pētījumu, kursa darbu vai studiju noslēguma darbu stipendijas piešķīrēja piedāvātā tematā),
  • "Praktisko iemaņu veicināšanai" (par praksi pie stipendijas piešķīrēja),
  • "Par sasniegumiem sportā" (sportistiem, treneriem, tiesnešiem, veterāniem);

 

2. Par "Praktisko iemaņu veicināšanas" stipendiju organizēšanu slēdzam sadarbības līgumu, pārējos gadījumos piedāvājam slēgt ziedojuma līgumu (skatīt “Nodokļu atlaides ziedotājiem”);


3. Avansa maksājums pirmā mēneša stipendijas apmērā;


4. Konkursa nolikumu sagatavo fonds balstoties uz vienošanos ar stipendijas piešķīrēju, precizējot stipendijas apmēru, izmaksas periodu, kritēriji pretendentu vērtēšanai, kā arī pārējos noteikumus atbilstoši izvēlētajam stipendijas veidam;


5. Tiek izsludināts konkurss, informēti potenciālie kandidāti, veiktas komunikācijas un mārketinga aktivitātes;


6. Aptuveni 2 nedēļu laikā pretendenti piesakās konkursiem, aizpildot online pieteikuma anketu fonda mājaslapā;


7. Tiek apkopoti pieteikumi, nodoti izskatīšanai un ar stipendijas piešķīrēja iesaisti veikta pretendentu atlase;


8. Tiek parakstīts lēmuma protokols par stipendiju konkursa rezultātiem, pretendenti tiek informēti par konkursa rezultātiem;


9. Atbilstoši konkursa nolikumam, tiek izmaksātas stipendijas (ikmēneša vai vienreizējas)

 

Stipendijas apmēru nosaka stipendijas finansētājs, tomēr ir noteikts minimālais un maksimālais stipendijas apmērs. Stipendijas netiek apliktas ar nodokļiem, stipendiāts saņems visu tam līgumā paredzēto summu.
Par stipendiju konkursa organizēšanu aicinām sazināties ar kādu no RTU Attīstības fonda projektu vadītājiem.