Stipendija doktora studiju līmeņa studentiem

Lai veicinātu studentu zinātniski pētniecisko darbību un atbalstītu doktorantu pētījumus būvzinātnes nozarē, SIA „Baltijas Jūras Ģeoloģijas Centrs” piedāvā lielisku iespēju saņemt 900 EUR lielu ikmēneša stipendiju 12 mēnešiem.

Stipendijas izmaksāšanas laikā jāveic pētījums par tēmu “Atgūstamo teritoriju lietojamība sedimentu nogulumu deponēšanas zonās”, kura rezultātiem ir jābūt publicētiem vismaz vienā vispāratzītā zinātniskā izdevumā.


Stipendijai vari pieteikties līdz 2014. gada 8. oktobra plkst 23.59.


Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā pie aktuālajiem konkursiem jeb šeit.