SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" studiju noslēguma darbu stipendija

Ar prieku paziņojam, ka sadarbībā ar SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) izsludinām stipendiju konkursu RTU studentiem studiju noslēguma darbu izstrādāšanai RNP noteiktajās pētniecības tēmās.

 

Piesakoties konkursam, studenti ne vien iegūs iespēju pretendēt uz stipendiju, bet arī saņemt RNP atbalstu darbu izstrādes procesā – speciālistu konsultācijas un tehnisko informāciju par RNP pārvaldīšanā esošajām mājām.

 

Ievērojot RNP darbības sfēru un aktuālo jautājumu specifiku, stipendijām aicināti pieteikties RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta un Būvniecības fakultātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta, kā arī Būvniecības un rekonstrukcijas institūta pēdējā kursa studenti, kuri 2013./2014. mācību gada pavasara semestrī izstrādās un aizstāvēs bakalaura vai maģistra līmeņa darbus.

 

Konkurss notiek 2 kārtās: 1) Studentu pieteikuma anketu, sekmju izrakstu par iepriekšējo mācību semestri, dzīves aprakstu (CV) un kopsavilkumu iesūtīšana kādā no RNP piedāvātājam tēmām (līdz 1.novembrim); 2) 6 pirmās kārtas finālistu (5 bakalaura un 1 maģistra līmeņa) noteikšana un studiju noslēguma darbu par izvēlēto tēmu izstrādāšana.

 

Tiks piešķirtas 5 stipendijas labāko bakalaura darbu autoriem LVL 400,00 vērtībā katra un 1 stipendija labākā maģistra darba autoram LVL 610 vērtībā. Pirmo stipendijas daļu stipendiāti saņems jau mēnesi pēc studiju noslēguma darbu izstrādes uzsākšanas.

 

Pretendentus vērtēs stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija, kuras sastāvā, atbilstoši nolikumam, tiks iekļauti 2 RNP speciālisti un 1 RTU pārstāvis. Galvenie vērtēšanas kritēriji ir studiju noslēguma darba atbilstība tēmai un praktiskais pielietojums, kā arī jautājuma padziļinātā izpēte un tehniski-ekonomiskā pamatotība. Izstrādātie pētījumi tiks pielietoti RNP darbības uzlabošanai un attīstībai, kā arī sniedzamo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai.

 

Ar papildus informāciju par konkursa īstenošanas kārtību un tēmu sarakstu iespējams iepazīties ŠEIT.