SIA „Visma Labs” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas - Jaunākais programmētājs

Kam: Latvijas augstākās izglītības iestāžu studenti, sākot no 2. kursa, kuri studē datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas jomā
Skaits: 9 prakses vietas
Apjoms: 300 EUR/mēn. (40h/ned.)
Laika posms: 3 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2018. gada 23. janvārim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

 

SIA „Visma Labs” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību SIA „Visma Labs” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību. 

 

Pirms praktisko iemaņu apgūšanas uzņēmumā studentiem jāpiedalās uzņēmuma rīkotajās apmācībās laika posmā no 2018. gada 1. februāra līdz 2018. gada 28. februārim. 

 

Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 9 ikmēneša stipendijas 300 EUR vērtībā (40 stundas nedēļā) kā stimuls praktisko iemaņu iegūšanai stipendijas finansētāja uzņēmumā no 2018. gada marta sākuma līdz 2018. gada maija beigām jaunākā programmētāja amatā.

 

Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, iespējams praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs piedalīties mazāk nekā 40 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā ikmēneša izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam laikam un sniegumam.

 

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2018. gada 23. janvārim (ieskaitot).

 

Lejupielādējamais dokuments:
Konkursa nolikums