SIA „Visma Labs” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija - Personāla asistents

Kam: Latvijas augstākās izglītības iestāžu uzņēmējdarbības, projektu vadības, menedžmenta vai personāla vadības jomas studenti, sākot no 3. kursa
Skaits: 1 prakses vieta
Apjoms: 300 EUR/mēn. (24h/ned.)
Laika posms: 4 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2018. gada 21. janvārim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

 

 

SIA „Visma Labs” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību SIA „Visma Labs” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību. 

 

Konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 ikmēneša stipendija 300 EUR vērtībā (24 stundas nedēļā) kā stimuls praktisko iemaņu iegūšanai Personāla asistenta amatā laika posmā no 2018. gada janvāra beigām līdz 2018. gada maija beigām (kopā 4 mēneši).

 

Ikmēneša izmaksājamās stipendijas apmērs tiks aprēķināts proporcionāli praksē pavadītajam laikam un sniegumam.

 

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2018. gada 21. janvārim (ieskaitot).

 

Lejupielādējamais dokuments:

Konkursa nolikums