SIA „Skonto Plan LTD” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija - Būvniecības projektu vadītāja asistents

Kam: Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātē un Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Vides un būvzinātņu fakultātē studējošie studenti, sākot no trešā kursa
Skaits: 1 prakses vieta
Apjoms: 370 EUR/mēn. (40h/ned.)
Laika posms: 12 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2018. gada 18. janvārim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

 

SIA „Skonto Plan LTD” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību SIA „Skonto Plan LTD” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību.

 

Konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 ikmēneša stipendija 370 EUR vērtībā kā stimuls praktisko iemaņu papildināšanai Būvniecības projektu vadītāja asistenta amatā laika posmā no 2018. gada janvāra beigām līdz 2019. gada janvāra beigām (kopā 12 mēneši), 40 stundas nedēļā.

 

Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, iespējams praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs piedalīties mazāk nekā 40 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā ikmēneša izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam laikam un sniegumam.

 

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2018. gada 18. janvārim (ieskaitot).

 

Lejupielādējamais dokuments:

Konkursa nolikums