SIA „Moduls Engineering” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas

Kam: Latvijas augstākās izglītības iestāžu studentiem, kuri studē būvniecības inženierzinātņu jomā, sākot no 2. kursa, kā arī profesionālo tehnisko skolu audzēkņiem, kuri apgūst ar būvniecības inženierzinātnēm saistītas profesijas, sākot no 2. kursa
Skaits: 3 prakses vietas
Apjoms: 400 EUR/mēn. (30h/ned.)
Laika posms: 12 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2018. gada 28. februārim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

 

SIA „Moduls Engineering” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību SIA „Moduls Engineering” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību.

 

Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 3 ikmēneša stipendijas 400 EUR vērtībā kā stimuls praktisko iemaņu papildināšanai laika posmā no 2018. gada marta vidus līdz 2019. gada marta vidum (kopā 12 mēneši), 30 stundas nedēļā šādā sadalījumā:

  • 2 praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas Projektētāju asistenta pozīcijā;
  • 1 praktisko iemaņu veicināšanas stipendija Projektu vadītāja asistenta pozīcijā.

 

Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, iespējams praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs piedalīties mazāk nekā 40 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā ikmēneša izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam laikam un sniegumam.

 

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2018. gada 28. februārim (ieskaitot).

 

Lejupielādējamais dokuments:
Konkursa nolikums