SIA „Light Guide Optics International” stipendijas

Kam: Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 3. un 4. kursa bakalaura līmeņa studiju programmu “Ķīmija”, “Ķīmijas tehnoloģija”, “Materiālzinātnes” un “Materiālu nanotehnoloģijas” studenti; iepriekš minēto kā arī studiju programmas “Lietišķā ķīmija” maģistra līmeņa studenti un doktoranti ar teicamām sekmēm (vidējā svērtā atzīme pēdējā sesijā nav zemāka par 8), un pieredzi zinātnisko un pētniecisko darbu veikšanā, kas orientēti stikla ķīmijas un tehnoloģijas optisko viļņvadu ražošanā problēmu risināšanā
Skaits: 3 stipendijas
Stipendijas apmērs: no 115 EUR līdz 215 EUR (atkarībā no studiju līmeņa)
Laika posms: 10 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 24. septembrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

 

 

SIA „Light Guide Optics International” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību SIA „Light Guide Optics International” stipendijai ar mērķi veicināt un attīstīt labu speciālistu sagatavošanu stikla ķīmijas un tehnoloģijas optisko viļņvadu ražošanā, atraisot un veicinot Latvijas augstskolu jauniešu un jauno zinātnieku radošās spējas, kā arī rūpējoties par to produktīvu izmantošanu un attīstības nodrošināšanu.

 

Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 3 ikmēneša stipendijas laika posmam no 2017. gada septembra līdz 2018. gada jūnijam, kopā 10 mēnešiem, šādā sadalījumā:

  • 1 ikmēneša stipendija EUR 115,00 apmērā bakalaura līmeņa studentam;
  • 1 ikmēneša stipendija EUR 145,00 apmērā maģistra līmeņa studentam;
  • 1 ikmēneša stipendija EUR 215,00 apmērā doktora līmeņa studentam.

 

Pretendentiem jāaugšupielādē šādi dokumenti:

  • informācija par sasniegumiem pētnieciskajā darbā (patentiem, publikācijām, piedalīšanos konferencēs u.c.);
  • motivācijas vēstule pretendēšanai uz stipendiju; 
  • 1-2 A4 formāta lapas (burtu lielums „12”-„14” fonts „Times New Roman”) garu konkursa pieteikuma darbu, brīvā formā izvēloties darba saturisko daļu par kādu no tēmām:
  1. Gaismas viļņvadu izmantošana;
  2. Gaismas viļņvadu ieguves tehnoloģija;
  3. Gaismas viļņvadu izstrādes vēsture. 

Kā arī jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa jāaizpilda nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājas lapā līdz 2017. gada 24. septembrim (ieskaitot).

 

Lejupielādējamais dokuments:

Konkursa nolikums