SIA „Lafivents” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija - Ēku vadības un automatizācijas sistēmu (VAS) inženiera asistents

Kam: Enerģētikas, elektrotehnikas, automātikas jomā studējoši Latvijas augstāko izglītības iestāžu studenti, sākot no bakalaura līmeņa 3. studiju kursa, kā arī maģistra līmeņa studenti
Skaits: 1 prakses vieta
Apjoms: 400 EUR/mēn. (40h/ned.)
Laika posms: 12 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 26. oktobrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

 

SIA „Lafivents” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību SIA „Lafivents” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību. 

 

Konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 ikmēneša stipendija 400 EUR vērtībā kā stimuls praktisko iemaņu papildināšanai Ēku vadības un automatizācijas sistēmu (VAS) inženiera asistenta amatā laika posmā no 2017. gada novembra sākuma līdz 2018. gada novembra sākuma (kopā 12 mēneši), 40 stundas nedēļā. 

 

Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, iespējams praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs piedalīties mazāk nekā 40 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā ikmēneša izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam laikam un sniegumam.

 

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2017. gada 26. oktobrim (ieskaitot).

 

Lejupielādējamais dokuments:
Konkursa nolikums