SIA „ITERA Latvija” stipendijas LLU studentiem

Kam: Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Vides un būvzinātņu fakultātes studiju programmas „Ainavu arhitektūra un plānošana” bakalauri (studējuši ne mazāk kā četrus mācību semestrus), kā arī studiju programmas „Ainavu arhitektūra” un „Ainavu arhitektūra un plānošana” maģistranti. Vidējā atzīme iepriekšējā studiju periodā nav bijusi zemāka par 8 ballēm (visa studiju laika programmas ietvaros)
Skaits: 4 ikmēneša stipendijas
Stipendijas apmērs: 150 EUR
Laika posms: 10 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 27. septembrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

 

Nodibinājums „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” sadarbībā ar SIA „ITERA Latvija” izsludina stipendijas piešķiršanas kārtību SIA „ITERA Latvija” stipendiju piešķiršanai LLU studentiem ar mērķi veicināt jauniešu un jauno zinātnieku radošās spējas un rūpēties par to produktīvu izmantošanu un attīstības nodrošināšanu

 

Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 4 stipendijas katra EUR 150,00 vērtībā, laika posmam no 2017. gada septembra līdz 2018. gada jūnijam, kopā 10 mēnešiem.

 

Pretendentiem jāiesniedz:

  • Studenta sekmju izraksts par iepriekšējo studiju periodu (par visiem iepriekšējiem gadiem)  ar aprēķinātu vidējo svērto atzīmi;
  • Informācija – saraksts un apliecinājumi par studenta sasniegumiem pētnieciskajā darbā (patentiem, publikācijām, piedalīšanos konferencēs u.c.);
  • 4-5 A4 formāta lapas (burtu lielums „12” fonds „Time New Roman”) garu konkursa pieteikuma darbu brīvā formā izvēloties darba saturisko daļu par kādu no savu projektu un pētījumu tēmām (izmantojot iepriekš izstrādātus studiju projektus vai pētījumus) un lapas ar krāsainās izdrukas grafisko materiālu (var būt arī bezmēroga).

Pretendentiem minētie dokumenti jāaugšupielādē un konkursa elektroniskā anketa jāaizpilda nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2017. gada 27. septembrim (ieskaitot).

 

Lejupielādējamais dokuments:

Konkursa nolikums