SIA „Industry Service Partner” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija - Biroja vadītāja asistents

Kam: jebkuras Latvijā licencētas augstākās vai profesionālās izglītības iestādes studenti, sākot no 2. kursa, kuri studē ekonomikas, uzņēmējdarbības vai lietvedības jomā
Skaits: 1 prakses vieta
Apjoms: 300 EUR/mēn. (25h/ned.)
Laika posms: 12 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2018. gada 24. janvārim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

 

SIA „Industry Service Partner” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību SIA „Industry Service Partner” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību. 

 

Konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 ikmēneša stipendija 300 EUR vērtībā kā stimuls praktisko iemaņu papildināšanai Biroja vadītāja asistenta amatā laika posmā no 2018. gada februāra sākuma līdz 2019. gada februāra beigām (kopā 12 mēneši), 25 stundas nedēļā. 

 

Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, iespējams praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs piedalīties mazāk nekā 25 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā ikmēneša izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam laikam un sniegumam.

 

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2018. gada 24. janvārim (ieskaitot).

 

Lejupielādējamais dokuments:
Konkursa nolikums