SIA „HERZ Baltija” dāvinājums TMF Siltumenerģētisko sistēmu katedrai