SIA „HansaMatrix Innovation” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas - Mehānikas inženiera māceklis

Kam: Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes studenti, sākot ar 3. kursu
Skaits: 2 prakses vietas
Apjoms: 600 EUR/mēn. (40h/ned.)
Laika posms: 12 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2018. gada 25. janvārim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

 

SIA “HansaMatrix Innovation” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību SIA “HansaMatrix Innovation” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību. 

 

Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 2 ikmēneša stipendijas 600 EUR vērtībā kā stimuls praktisko iemaņu papildināšanai Mehānikas inženiera mācekļa amatā laika posmā no 2018. gada februāra sākuma līdz 2019. gada februāra sākumam (kopā 12 mēneši), 40 stundas nedēļā. 

 

Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, iespējams praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs piedalīties mazāk nekā 40 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā ikmēneša izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam laikam un sniegumam.

 

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2018. gada 25. janvārim (ieskaitot).

 

Lejupielādējamais dokuments:
Konkursa nolikums