SIA „Hansab” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija - Jaunākais remonta tehniķa palīgs

Kam: Latvijas augstākās izglītības iestāžu studenti, kā arī profesionālo tehnisko skolu audzēkņi, kas apgūst inženierzinātnes
Skaits: 1 prakses vieta
Apjoms: 100 EUR/mēn. (20h/ned.)
Laika posms: 6 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2018. gada 23. janvārim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

 

SIA „Hansab” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību SIA „Hansab” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību. 

 

Konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 ikmēneša stipendija 100 EUR apmērā kā stimuls praktisko iemaņu papildināšanai Jaunākā remonta tehniķa palīga amatā (20 stundas nedēļā) laika posmā no 2018. gada janvāra beigām līdz 2018. gada jūlija beigām (kopā 6 mēneši).

 

Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, iespējams praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs piedalīties vairāk vai mazāk nekā 20 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā ikmēneša izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam laikam un sniegumam.

 

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2018. gada 23. janvārim (ieskaitot).

 

Lejupielādējamais dokuments:
Konkursa nolikums