SIA „Hagberg” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas

Kam: Latvijas augstāko izglītības iestāžu studenti, sākot no 3. kursa, kas atbilst konkrētās prakses vietas prasībām
Skaits: 6 prakses vietas
Apjoms: 600 EUR/mēn. (40h/ned.)
Laika posms: 12 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 17. decembrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

 

 

SIA „Hagberg” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību SIA „Hagberg” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību.

 

Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 6 ikmēneša stipendijas 600 EUR vērtībā kā stimuls praktisko iemaņu papildināšanai laika posmā no 2018. gada janvāra līdz 2018. gada decembrim (kopā 12 mēneši), 40 stundas nedēļā, šādā sadalījumā:

  • 1 praktisko iemaņu veicināšanas stipendija Nekustamo īpašumu pārvaldnieka palīga pozīcijā;
  • 1 praktisko iemaņu veicināšanas stipendija Iepirkumu speciālista palīga pozīcijā;
  • 1 praktisko iemaņu veicināšanas stipendija Reklāmas speciālista palīga pozīcijā;
  • 1 praktisko iemaņu veicināšanas stipendija Finanšu analītiķa palīga pozīcijā;
  • 1 praktisko iemaņu veicināšanas stipendija Būvdarbu vadītāja palīga pozīcijā;
  • 1 praktisko iemaņu veicināšanas stipendija Tāmētāja palīga pozīcijā.

 

Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, iespējams praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs piedalīties mazāk nekā 40 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā ikmēneša izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam laikam un sniegumam.

 

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2017. gada 17. decembrim (ieskaitot).

 

Lejupielādējamais dokuments:
Konkursa nolikums