SIA „Datorzinību Centrs” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija - Jaunākais programmatūras automātiskās testēšanas (DevOps) speciālists

Kam: jebkuras Latvijā akreditētas austākās izglītības iestādes studenti, kuriem ir interese par IT jomu, sākot no 1. kursa
Skaits: 1 prakses vieta
Apjoms: 600 EUR/mēn. (40h/ned.)
Laika posms: 12 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 25. oktobrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

 

SIA „Datorzinību Centrs” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību SIA „Datorzinību Centrs” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību. 

 

Konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 ikmēneša stipendija 600 EUR vērtībā kā stimuls praktisko iemaņu papildināšanai Jaunākā programmatūras automātiskās testēšanas (DevOps) speciālista amatā laika posmā no 2017. gada novembra līdz 2018. gada oktobrim (kopā 12 mēneši), 40 stundas nedēļā. 

 

Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija var pārskatīt izmaksājamās ikmēneša stipendijas apmēru, balstoties uz praktikanta praksē pavadīto laiku un sniegumu.

 

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum Vitae), iepriekšējo studiju gadu sekmju izraksts un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2017. gada 25. oktobrim (ieskaitot).

 

Lejupielādējamais dokuments:
Konkursa nolikums