SIA „Datorzinību Centrs” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija - IT projektu vadītāja asistents

Kam: jebkuras Latvijā akreditētas augstākās un vidējās profesionālās izglītības iestādes studentiem/audzēkņiem, kuri studē IT, elektronikas un telekomunikāciju jomā, sākot no 1. kursa
Skaits: 1 prakses vieta
Apjoms: 600 EUR/mēn. (40h/ned.)
Laika posms: 12 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2018. gada 21. februārim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

 

SIA „Datorzinību Centrs” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību SIA „Datorzinību Centrs” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību. 

 

Konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 ikmēneša stipendija 600 EUR vērtībā kā stimuls praktisko iemaņu papildināšanai IT projektu vadītāja asistenta amatā laika posmā no 2018. gada marta līdz 2019. gada februārim (kopā 12 mēneši), 40 stundas nedēļā. 

 

Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija var pārskatīt izmaksājamās ikmēneša stipendijas apmēru, balstoties uz praktikanta praksē pavadīto laiku un sniegumu.

 

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum Vitae), iepriekšējo studiju gadu sekmju izraksts ar aprēķinātu vidējo svērto atzīmi un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2018. gada 21. februārim (ieskaitot).

 

Lejupielādējamais dokuments:

Konkursa nolikums