SIA „Arčers SK” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija - Stikloto konstrukciju rasētāja palīgs

Kam: jebkuras Latvijā akreditētas augstākas un vidējās profesionālās izglītības iestādes tehnisko jomu studenti/audzēkņi, sākot no 1. kursa
Skaits: 1 prakses vieta
Apjoms: 250 EUR/mēn.  (24h/ned.)
Laika posms: 12 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 17. decembrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

 

SIA „Arčers SK” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību SIA „Arčers SK” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību.

 

Konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 ikmēneša stipendija 250 EUR vērtībā kā stimuls praktisko iemaņu papildināšanai Stikloto konstrukciju rasētāja palīga amatā laika posmā no 2018. gada janvāra līdz 2018. gada decembrim (kopā 12 mēneši), 24 stundas nedēļā. 

 

Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, iespējams praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs piedalīties mazāk nekā 24 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā ikmēneša izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam laikam un sniegumam.

 

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2017. gada 17. decembrim (ieskaitot).

 

Lejupielādējamais dokuments:
Konkursa nolikums