SIA “VISMA Enterprise” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas

Kam: jebkuras licencētas Latvijas augstākās izglītības iestādes studenti, kuri atbilst konkrētās prakses vietas prasībām
Skaits: 2 prakses vietas
Apjoms: 300 EUR/mēn. (20/30h/ned.)
Laika posms: 12 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 14. decembrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

 

SIA “VISMA Enterprise” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību SIA “VISMA Enterprise” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību.

 

Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 2 ikmēneša stipendijas 300 EUR vērtībā kā stimuls praktisko iemaņu papildināšanai šādā sadalījumā:

  • 1 praktisko iemaņu veicināšanas stipendija Grāmatveža asistenta amatā laika posmā no 2017. gada decembra beigām līdz 2018. gada decembra beigām (kopā 12 mēneši), 20 stundas nedēļā;
  • 1 praktisko iemaņu veicināšanas stipendija Jaunākā biroja vadītāja amatā laika posmā no 2017. gada janvāra līdz 2018. gada decembrim (kopā 12 mēneši), 30 stundas nedēļā.

 

Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, iespējams praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs piedalīties mazāk vai vairāk nekā 30/20 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā ikmēneša izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam laikam un sniegumam.

 

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2017. gada 14. decembrim (ieskaitot).

 

Lejupielādējamais dokuments:
Konkursa nolikums