SIA “Hansab” stipendija

Kam: RTU DITF studiju programmas “Intelektuālas robotizētas sistēmas” studenti, kas uzrādījuši augstus sasniegumus 2017./2018. studiju gada rudens semestrī un turpina studijas 2017./2018. studiju gadā
Skaits: 1 vienreizēja stipendija
Apjoms: 500 EUR
Pieteikšanās termiņš: līdz 2018. gada 4. februārim (ieskaitot)

 

Nodibinājums „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” (RTU Attīstības fonds), pateicoties SIA “Hansab” ziedojumam, izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību SIA “Hansab” stipendijai ar mērķi atbalstīt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes (DITF) studiju programmas Intelektuālas robotizētas sistēmas studentus.

 

Konkursa kārtībā tiks piešķirta 1 vienreizējā stipendija 500 EUR apmērā.

 

Stipendiju konkursa pirmajā kārtā pretendentam jāiesniedz:

  • dzīves apraksts (Curriculum Vitae);
  • motivācijas vēstule stipendijas saņemšanai, minot studiju virziena izvēles pamatojumu, līdzšinējos sasniegumus, dalību RTU sabiedriskajā dzīvē, nākotnes plānus pēc studiju beigām;
  • 2017./2018. studiju gada rudens semestra sekmju izraksts;
  • citi dokumenti pēc pretendenta ieskatiem, kas varētu palīdzēt izvērtēt pretendentu.

Pretendentiem minētie dokumenti jāaugšupielādē un konkursa elektroniskā anketa jāaizpilda nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2018. gada 4. februārim (ieskaitot). 

 

Lejupielādējamais dokuments:
Konkursa nolikums