Sākusies pieteikšanās PricewaterhouseCoopers SIA praktisko iemaņu veicināšanas stipendijām

SIA PricewaterhouseCoopers sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fondu izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību PricewaterhouseCoopers praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt jauno speciālistu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību Nodokļu nodaļā, Transferta Cenu konsultāciju nodaļā, Audita un risku pārliecības pakalpojumu nodaļā, kā arī Audita nodaļā. 

 

Konkursa kārtībā tiks piešķirta viena ikmēneša stipendija EUR 300 vērtībā laika periodam no 2015. gada novembra līdz 2016. gada aprīlim (kopā 6 mēnešiem) Nodokļu nodaļā, pieteikšanās līdz 2015. gada 25. oktobrim (ieskaitot).

 

Informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem un pieteikuma anketu meklē mūsu mājaslapā pie aktuālajiem konkursiem jeb šeit.