Sākusies pieteikšanās AS "G4S Latvia" stipendijai

Sadarbībā ar AS „G4S Latvia”, Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību AS „G4S Latvia” stipendijai ar mērķi materiāli atbalstīt Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikācijas fakultātes studentus mācībās un veicināt profesionālo un grupas darba iemaņu.

 

 

Stipendiju konkursā var pieteikties RTU ETF augstākā līmeņa (maģistrantūras) studiju programmas „Elektronika” studenti, kuri 2011./2012.studiju gada otrajā semestrī  turpinās studijas 1.kursā.

 

 

Konkursa kārtībā tiks piešķirta 1 ikmēneša stipendija 150 LVL vērtībā laika posmam no 2012.gada septembra līdz 2013.gada jūnijam, kopā 10 mēnešiem.