Sākas pieteikšanās ikgadējai Emīlijas Gudrinieces un Alfrēda Ieviņa stipendijai

Aicinām RTU MLĶF bakalaura un maģistra programmu studentus, kuri apgūst priekšmetus saistītus ar organisko sintēzi, organisko vielu tehnoloģiju, bioloģiski aktīvajām vielām pieteikties Latvijas Zinātņu akadēmijas un RTU MLĶF izsludinātajā konkursā.

 

Stipendijai var pieteikties līdz 2014. gada 7. oktobrim.

 

Plašāku informāciju par konkursu, iesniedzamajiem dokumentiem un pieteikuma anketu meklē mūsu mājas lapā pie aktuālajiem konkursiem jeb šeit.