RTU students saņems SIA «Hausmaster» stipendiju

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Attīstības fonds sadarbībā ar SIA «Hausmaster» izsludina stipendiju konkursu RTU studentiem, lai veicinātu viņu radošo domāšanu energoefektivitātes paaugstināšanas jomā.

 

Ikviens RTU students, kurš pabeidzis vismaz bakalaura studiju 2. kursu, no 5. novembra līdz 1. decembrim tiek aicināts pieteikties SIA «Hausmaster» stipendijai.

 

«Mūsu atbalsts sniedz jaunajiem speciālistiem iespēju pilnībā koncentrēties uz studiju procesu un pilnveidot savas zināšanas gan teorētiski, gan praktiski. Atbalstām arī studentu iniciatīvu iesaistīties darba tirgū un piedāvājam dažādas prakses iespējas. SIA «Hausmaster» katru gadu praksē ir iespēja strādāt ap desmit studentiem, no kuriem daļa kļūst par uzņēmuma darbiniekiem. Jaunie speciālisti ir profesionāli, kompetenti un ar inovatīvu skatījumu uz apsaimniekošanas nozari kopumā,»atzīst SIA «Hausmaster» valdes locekle Līga Briķena.

 

Stipendiju konkurss norisināsies divās kārtās. Pirmajā kārtā pretendentiem jāiesniedz pieteikuma anketa, sekmju izraksts par iepriekšējo mācību periodu, kā arī jāpiedāvā inovatīvas idejas konkursa nolikumā minēto dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanai. Savukārt otrā kartā pretendentiem jāveic padziļināta konkursa darba izstrāde, ko klātienē prezentēt žūrijas komisijai.

 

Pretendentu sniegumu vērtēs konkursa izvērtēšanas komisija, kuru veidos RTU zinātniskā personāla pārstāvji un SIA «Hausmaster». Pretendentam, kurš saņems augstāko vērtējumu, tiks piešķirta ikmēneša atbalsta stipendija LVL 200 (EUR 284) apmērā.

 

Sīkāka informācija par dalību konkursā pieejama RTU Attīstības fonda mājaslapā.

 

 

Nodibinājums RTU Attīstības fonds darbojas kopš 2002. gada aprīļa un veic sabiedriskā labuma darbību, piesaistot organizāciju, juridisku un fizisku personu ziedojumus un dāvinājumus, lai augstākās tehniskās izglītības iestādes veidotu par moderniem izglītības, zinātnes un kultūras centriem Latvijā.

 

SIA «Hausmaster» nodrošina dzīvojamo māju apsaimniekošanu Rīgā un tās apkārtnē. Uzņēmumā strādā speciālisti ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi  dzīvojamo māju apsaimniekošanā, tam ir plaša tehniskā bāze, vairākas avārijas brigādes un citi resursi.

 

Papildu informācija:

Santa Jākobsone,

RTU Attīstības fonda projektu vadītāja

Tālr. 27008804

E-pasts: santa.jakobsone@rtu.lv