Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments noslēdz projektu par Latvijas augstskolās studējošo integrāciju un saliedētību

20. septembrī Vidzemes Augstskolā tika noslēgts projekts „Latvijā studējošo saliedētības veicināšana un ārzemju studentu diskriminēšanas mazināšana”, kura ietvaros Latvijas Studentu apvienība un studentu organizācijas vienojās par memorandu par savstarpēju sadarbību Latvijā studējošo saliedētības veicināšanā, ārzemju studentu diskriminēšanas mazināšanā un to integrācijā Latvijas studentu kopienā.


Juris Iljins ir gandarīts par kopējā projekta rezultātiem, uzsverot: “Projekta ietvaros mēs ne tikai spējām veikt apjomīgāko līdz šim veikto pētījumu par vietējo un ārzemju studentu vidi Latvijas augstskolās, bet arī diskusijas ietvaros ar nozares ekspertiem izkristalizējās gan augstskolu, gan valsts institūciju atbildības integrācijas veicināšanā. Ceram, ka memoranda parakstīšana starp augstskolu studentu pašpārvaldēm aizsāks jaunu attīstības virzienu, ko esam ieskicējuši projekta ietvaros izstrādātajās rekomendācijās.”


Projekta mērķis ir mazināt diskrimināciju un aizspriedumus Latvijas studentu vidū pret studentiem ar krasi atšķirīgiem reliģiskiem uzskatiem, kultūras paražām un dzīves uztveres īpatnībām, kā arī veicināt šo, pamatā ārpus Eiropas esošo valstu,  studentu līdzdalību Latvijas studentu organizācijās.


Ar projekta pētījumu un rekomendācijām iespējams iepazīties izstrādātajā projekta bukletā projekta informatīvajā lapā: http://rtusp.rtu.lv/ssvl/.


Projektu organizē biedrība „Rīgas Tehniskās universitātes Studentu Parlaments”. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Latvija. Projekta partneris ir Latvijas Studentu apvienība, sadarbības partneris - LR Kultūras ministrija.


Projekta informatīvā lapa: http://rtusp.rtu.lv/ssvl/. Informatīvās mājaslapas: http://www.sif.lv/http://eeagrants.lv/ un http://eeagrants.org/.

 

Papildinformācija:
Danuta Jasmane
Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: danuta.jasmane@rtusp.lv
Tālr.: + 371 29103079
@SSVL_projekts