Rekvizīti un kontakti

 

Rekvizīti

 

Nodibinājums "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds"
Reģ.Nr. 40008067097
Kaļķu ielā 1, Rīga, LV - 1658

Darba laiks no 09:00 līdz 17:00

 
A/S "SEB banka"
SWIFT kods: UNLALV2X002
LV35 UNLA 0050 0013 2029 4
 
A/S "Swedbank"
SWIFT kods: HABALV22
LV44 HABA 0551 0321 2339 4

 

 

 

Kontakti

 

| RTU Attīstības fonds

Adrese: Kaļķu iela 1, 418.kab., Rīga, LV–1658

Tālrunis: 67089442

E-pasts: fonds@rtu.lv

 

| RTU Attīstības fonda komanda

 

>

 

|  IZPILDDIREKTORS

 

Artūrs Zeps

Mob. tālr.: 26566442

E-pasts: arturs.zeps@rtu.lv

 

 

 

 

 

|  IZPILDDIREKTORA VIETNIECE

Santa Jākobsone
Tālr.: 67089429; Mob. tālr.: 27008804
E-pasts: santa.jakobsone@rtu.lv

 

|  BIROJA VADĪTĀJA

Kristīne Vjakse
Tālr.: 67089442; Mob. tālr.:28317185
E-pasts: kristine.vjakse@rtu.lv

 

 

|  PROJEKTU VADĪTĀJA

 

Krista Alksne

Mob. tālr.: 22434373

E-pasts: krista.alksne@rtu.lv

 

|  GRĀMATVEDE

 

Māra Šimanska

Tālrunis: 67089442

 

 

|  KOMUNIKĀCIJAS VADĪTĀJA

 

Alise Dūče

Mob. tālr.: 29783777

E-pasts: alise.duce@rtu.lv

|  JAUNĀKĀ PROJEKTU VADĪTĀJA

 

Kristiāna Korsaka-Mille

Tālrunis: 26548880

E-pasts: Kristiana.Korsaka-Mille@rtu.lv

|  PROJEKTU VADĪTĀJS

 

Edgars Ozolnieks

Tālrunis: 29421812

E-pasts: edgars.ozolnieks@rtu.lv

JAUNĀKĀ KOMUNIKĀCIJAS VADĪTĀJA

 

Ulla Ozollapa

Tālrunis: 29733225

E-pasts: ulla.ozollapa@rtu.lv

 

Par stipendiju konkursu izveidošanu, atbalsta ziedojumu veikšanu un līgumu slēgšanu lūgums sazināties ar RTU Attīstības fonda projektu vadītājiem.