Privātpersonām

Privātpersonām saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitītas ziedojumu summas, taču šīs summas nedrīkst pārsniegt 20 procentus no apliekamā ienākuma lieluma.

Piemērs:

Bruto alga gadā 5000 EUR (20% no 5000 EUR = 1000 EUR – iespējamais ziedojuma apmērs, no kura var saņemt nodokļu atlaides).

 

Ziedojums LR reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss 1000 EUR.

 

Ziedotos 1000 EUR uzrādot gada ienākumu deklarācijā, iespējams 25% atgūt, kas sastāda  250 EUR.

 

Lai ziedotājs saņemtu nodokļu atmaksu, ir:

  • jāaizpilda gada ienākumu deklarācija, kurā tiek norādīts ziedotās summas apmērs, un jāiesniedz VID;
  • gada ienākumu deklarācijai būtu pievienojama Finanšu ministrijas lēmuma kopiju, kas izsniegta nodibinājumam “RTU Attīstības fonds” un dokumentus, kas apliecina nodibinājumam ziedotās summas apmēru (kases ieņēmumu orderis vai bankas maksājuma uzdevums);
  • dokumenti, kas apliecina ziedotās summas apmēru, fiziskai personai jāsaglabā 3 taksācijas gadus.