Prestižo Eižena Āriņa balvu datorikā iegūst Audris Kalniņš un Sergejs Skusovs