Piešķirtas LEEA, SIA „Schneider Electric Latvija” un „Draka Keila Cables” AS studiju noslēguma darbu stipendijas

2016. gada 11. novembrī Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociāciju (LEEA) 95. gadadienas ietvaros notika LEEA, SIA „Schneider Electric Latvija ” un „Draka Keila Cables” AS studiju noslēguma darbu stipendiju konkursa uzvarētāju apbalvošana.
 
Konkursam pieteikties tika aicināti Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Rīgas Tehniskās koledžas enerģētikas un elektrotehnikas virzienu studiju programmu absolventi, kuri 2015./2016. mācību gadā aizstāvējuši studiju noslēguma darbus: bakalaura darbus, maģistra darbus, inženieru projektus.
 
Uz pasākumu tika aicināti sešpadsmit labāko studiju noslēgumu darbu autori, kuri tika pasludināti par stipendijas ieguvējiem. Konkursa kārtībā tika izmaksāta vienreizēja stipendija labākā bakalaura darba autoram EUR 200 vērtībā un sešas vienreizējas stipendijas finālistiem EUR 150 vērtībā, diviem labāko maģistra darba autoriem vienreizējā stipendija EUR 250 vērtībā un trīs finālistiem vienreizējās stipendijas EUR 200 vērtībā un labākā inženierprojekta darba autoram vienreizējā stipendija EUR 250 vērtībā un trīs finālistiem vienreizējās stipendijas EUR 200 vērtībā.
 
Par labāko darbu autoriem tika atzīti Edgars Lielmanis (bakalaura darba autors), Didzis Duburs (inženieru projekta autors), Marģers Bušs (maģistra darba autors) un Ervīns Grebešs (maģistra darba autors). Pārējie finālisti - Jānis Bērziņš. Kristaps Zālītis, Kristaps Graudiņš, Aivo Jasevičs, Henrijs Jaudzems, Arnis Labans (bakalaura darbu autori), Artūrs Brēķis, Jānis Niedols, Edgars Kaņepējs (inženierprojektu darba autori) un Anita Želve, Ivars Zālītis, Rahims Geidarovs (maģistra darbu autori) saņēma veicināšanas stipendijas. Sveicam laureātus!
 
Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociāciju (LEEA), SIA „Schneider Electric Latvija” un „Draka Keila Cables” AS sadarbojoties ar RTU Attīstības fondu, studiju noslēguma darbu stipendiju konkursu organizē ar mērķi paaugstināt studentu noslēgumu darbu un projektu kvalitāti enerģētikas un elektrotehnikas nozarē.