Pasniegtas Vernera fon Sīmensa Izcilības balvas jaunajiem zinātniekiem