Pasniegtas LEEA, AS "JAUDA", SIA "ABB" studiju noslēguma darbu stipendijas

2013. gada 12. novembrī plkst. 13:00 AS „Jauda” telpās notika LEEA, AS „Jauda”, SIA „ABB” studiju noslēguma darbu stipendiju konkursa uzvarētāju apbalvošana.

 

Stipendiju konkursam varēja pieteikties Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Rīgas Tehniskās koledžas enerģētikas un elektrotehnikas virzienu studiju programmu absolventi, kuri 2011./2012.mācību gada pavasara sesijā aizstāvējuši studiju noslēguma darbus: bakalaura darbus, maģistra darbus, inženieru projektus.

 

Uz pasākumu tika aicināti 16 labāko studiju noslēgumu darbu autori, kuri tika pasludināti par stipendijas ieguvējiem. Par labāko darbu autoriem tika atzīti Kalvis Ertmanis (bakalaura darba autors), Irina Afasjeva (inženieru projekta autore) un Aleksejs Gedzurs (maģistra darba autors). Sveicam studentus!

 

Bildes no pasākuma šeit.