Pasniegtas LEEA, AS "JAUDA", SIA "ABB" studiju noslēguma darbu stipendijas