Pasniegtas Aināra Gulbja stipendijas

2012.gada 8.novembrī norisinājās Aināra Gulbja stipendiju pasniegšanas ceremonija.

 

Aināra Gulbja stipendiju šogad saņēmuši Latvijas Kultūras akadēmijas akadēmiskās maģistra augstākās izglītības programmas „Mākslas” maģistra studenti Didzis Kalniņš – kultūras un starpkultūru studiju apakšprogrammas otrā kursa students; Elmārs Seņkovs - teātra mākslas apakšprogrammas otrā kursa students; Santa Skutele – audiovizuālās mākslas apakšprogrammas pirmā kursa studente, Latvijas universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas maģistra studiju programmas studentes Dace Austra Balode, Viola Rogule, Natālija Mislēviča kā arī Izglītības zinātņu pedagoģijā maģistra studente Kristīne Stūre un Daugavpils universitātes Izglītības un vadības fakultātes programmas "Pedagoģija" Vides un ilgtspējīgas attīstības apakšprogrammas maģistra studentes Viktorija Koršunova, Zane Isajeva un Olga Koršunova.

 

Foto no pasniegšanas ceremonijas skatīt šeit.