Pagarināta pieteikšanās SIA “SQUALIO cloud consulting” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijām

Pieteikties aicināti ikviens Latvijas augstāko izglītības iestāžu IT jomas students (vienā prakses vietā studiju programmai nav nozīmes), kopā uz 9 prakses vietām. Pieteikšanaš termiņš: līdz 2016.gada 17. martam (ieskaitot).

 

Informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem un pieteikuma anketu meklē mūsu mājaslapā pie aktuālajiem konkursiem jeb šeit.