Pagarināta pieteikšanās SIA “Lafivents Serviss” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai

Pieteikties aicināti RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūta studenti, RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes, kā arī  RTU Mašīnbūves, transporta un aeronautikas fakultātes Siltumenerģētisko sistēmu katedras studenti, sākot no 2. kursa, kā arī absolventi, kas beiguši studijas ne ātrāk kā 2014./2015. studiju gadā. Kā arī Rīgas Tehniskās koledžas (RTK) Siltumenerģētikas un aukstumtehnikas studiju programmas studentiem, sākot no 2. kursa.

Pieteikšanās termiņš: līdz 2016. gada 10. martam (ieskaitot).

Informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem un pieteikuma anketu meklē mūsu mājaslapā pie aktuālajiem konkursiem jeb šeit.