Pagarināta pieteikšanās Nordea praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai

Nordea Bank AB Latvijas filiāle sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību Nordea praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt jauno speciālistu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību. Pieteikšanās līdz 2016.gada 21.martam (ieskaitot).

Informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem un pieteikuma anketu meklē mūsu mājaslapā pie aktuālajiem konkursiem jeb šeit.