Noslēdzies vasaras prakšu stipendiju konkurss «Pierādi sevi vasarā! 2017»

Š.g. 30. augustā SIA «Selva būve» būvobjektā Jūrmalā notika Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Attīstības fonda rīkotā prakses stipendiju konkursa «Pierādi sevi vasarā!» noslēguma pasākums, kurā piedalījās RTU Attīstības fonda pārstāvji, konkursa uzvarētāji un sadarbības partneri.

 

Šī gada pavasarī studentiem bija iespēja pieteikties vasaras prakšu konkursam, lai pretendētu uz prakses vietu kādā no septiņiem uzņēmumiem, kuri piedāvāja prakses iespējas dažādu jomu augstākās un vidējās profesionālās izglītības iestāžu studentiem. Konkursa kārtībā uzņēmumi prakses vietas nodrošināja 13 studentiem, kuri divu mēnešu garumā pielietoja un praksē nostiprināja augstskolā gūtās teorētiskās zināšanas. Ar uzņēmumu atbalstu studenti saņēma arī ikmēneša praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas EUR 300 vērtībā.


Noslēguma pasākumu ar uzrunu atklāja «Pierādi sevi vasarā 2017» organizators, RTU Attīstības fonda projektu vadītājs Edgars Ozolnieks. Turpinājumā pārstāve no SIA «Selva būve», kas projekta ietvaros praksē uzņēma 3 studentus, pastāstīja par aktualitātēm būvniecības nozarē un aicināja pasākuma viesus un konkursa laureātus ekskursijā pa būvobjektu. Pēc ekskursijas praktikanti neformālā gaisotnē iepazīstināja klātesošos ar prakses laikā paveikto un dalījās ar gūtajām atziņām, rādot fotogrāfijas no savas ikdienas prakses norises vietā.

 

Šovasar konkursa ietvaros dalībniekiem prakses vietas pirmo reizi piedāvāja uzņēmumi  SIA «KVIST», SIA «Out Loud», SIA «Autobrava», SIA «Baltijas sporta auto» un UAB Inter Krasta Latvijas filiāle, kā arī konkursā iesaistījās jau esošie RTU Attīstības fonda sadarbības partneri: SIA «Selva Būve» un SIA «Rīgas ūdens». Pēc veiksmīgās konkursa norises uzņēmumi izteica vēlmi sadarbību ar  RTU Attīstības fondu turpināt, piesaistot jaunus praktikantus.

 

«Konkurss «Pierādi sevi vasarā» norisinājās jau piekto gadu, un mēs esam gandarīti, ka spējam palīdzēt konkursa laureātiem iegūt pirmo praktisko pieredzi atbilstoši praktikanta izvēlētajai studiju jomai. Būtiski, ka prakses noslēgumā katrs praktikants saņem uzņēmuma sagatavotu  atsauksmi par prakses periodā paveikto, kas var palīdzēt tālākās karjeras veidošanā un būt labs pielikums pie CV,» atzīst RTU Attīstības fonda izpilddirektora vietniece Santa Jākobsone.

 

RTU studiju programmas «Būvniecība» 2. kursa students Jānis Miķelis Akmentiņš konkursa ietvaros bija praksē uzņēmumā SIA «Selva būve» būvdarbu vadītāja palīga amatā. «Praksē pavadītie  divi mēneši aizritēja ļoti ātri, tas bija kā brauciens pa ”amerikāņu kalniņiem. Praksē ieguvu pieredzi, vērtīgas atziņas par būvniecības procesu norisi un paplašināju savu profesionālo kontaktu loku. Vēlos teikt lielu paldies SIA «Selva būve» un RTU Attīstības fondam par iespēju iesaistīties šajā projektā!» stāsta konkursa laureāts.

Foto apskatāmi šeit.

 

Informāciju sagatavoja:

Kristiāna Korsaka-Mille

RTU Attīstības fonda jaunākā projektu vadītāja