Lieliska ziņa RTU un LLU maģistrantūras pēdējā kursa studentiem

Tiek pagarināta pieteikšanās AS „Latvijas balzams” studiju noslēguma darbu stipendijām līdz 8. novembrim. Stipendijām var pieteikties tie studenti, kuri vēlas rakstīt maģistra darbu kādā no AS „Latvijas balzams” piedāvātajām tēmām:

  • Uzņēmuma ietekmes uz vidi novērtēšana visā tā dzīves cikla laikā.
  • Jauno produktu stabilitātes pārbaudes metodes un minimālā derīguma termiņa prognozēšana alkoholiskajiem dzērieniem.
  • AS „Latvijas balzams” produktu portfeļa analīze un salīdzinājums ar patērētāju nākotnes vajadzībām.

 

Divas stipendijas, 500 latu apmērā katra, ir izveidotas ar mērķi stimulēt interesi par tehnisko nozaru studijām un aktualizēt jautājumus, kas ir būtiski Latvijas ražotājiem. Stipendija būs vērtīgs atbalsts maģistra darba rakstīšanas laikā, jo pusi jeb 250,00 LVL no stipendijas apjoma stipendiāti saņems jau mēnesi pēc studiju noslēguma darbu izstrādes uzsākšanas. Papildus stipendijai, finālistiem tiks piedāvāts AS „Latvijas balzams” atbalsts, ekspertu un speciālistu konsultācijas, literatūras avoti un materiāli.

 

Vairāk informācijas par stipendiju konkursu šeit