AS "Latvijas Gāze" stipendijas RTU BF SGŪTI studentiem

Līdz 2014. gada 19. septembrim piesakies AS "Latvijas Gāze" stipendiju konkursam un iegūsti ikmēneša stipendiju 10 mēnešiem.

<--break- />

Stipendiju konkursā aicināti pieteikties RTU BF SGŪTI bakalauranti, maģistranti un doktoranti.
 
Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 6 ikmēneša stipendijas: bakalaurantiem un maģistraniem - EUR 170,74 mēnesī, doktorantiem - EUR 213,43 mēnesī.
 
Informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem un pieteikuma anketu meklē šeit.