Konkursa «Pierādi sevi vasarā!» noslēguma pasākums

Šodien plkst. 15 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) galvenajā ēkā (Rīgā, Kaļķu ielā 1) notiks RTU Attīstības fonda un RTU Karjeras centra rīkotā prakses stipendiju konkursa «Pierādi sevi vasarā!» noslēguma pasākums, kurā piedalīsies RTU pārstāvji, konkursa uzvarētāji un sadarbības partneri.

 

pieradi_sevi_vasara.jpgŠīs vasaras sākumā RTU studentiem bija iespēja piedalīties konkursā, lai pretendētu uz 14 prakses vietām kādā no sešiem dažādu nozaru uzņēmumiem. Kopumā tika saņemti pieteikumi no 51 studenta. Konkursa uzvarētāji praksē pielietoja augstskolā gūtās teorētiskās zināšanas, darbojoties nozares vadošajos uzņēmumos. Ar uzņēmumu atbalstu studentiem saņēma arī praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas 120 latu vērtībā.

 

Ievadvārdus pasākumā teiks RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis, savukārt par konkursa norisi pastāstīs RTU Attīstības fonda izpilddirektors Artūrs Zeps. Turpinājumā uzņēmumu pārstāvji un konkursa uzvarētāji dalīsies iespaidos, kas pieredzēti prakses laikā.

 

«Šāda veida prakses rada iespēju studentiem gūt pirmo darba pieredzi. Raugoties no uzņēmuma perspektīvas, tā ir lieliska iespēja piesaistīt kolektīvam topošos nozares profesionāļus. Esam gandarīti, ka uzņēmumi SIA «Spilva», SIA «Merks», AS «Komforts», SIA «Batsoft», SIA «Peruza» un SIA «Citrus Solutions»  šovasar deva iespēju RTU studentiem pierādīt savas spējas un zināšanas praksē,» atzīst Artūrs Zeps.

 

«Prakse SIA «Merks» man sniedza ieskatu būvniecības organizēšanas darbos, būvdarbos, dokumentu saskaņošanā un izstrādē, darba drošības jautājumos būvobjektā un citās ar praktisko būvniecību saistītās lietās. Prakses laikā guvu ieskatu, kādi pienākumi jāveic gan būvdarbu vadītājam, gan tā palīgam, kā arī citiem objektā un birojā nodarbinātajiem darbiniekiem,» atzīst RTU Būvniecības fakultātes students un konkursa laureāts Didzis Vīksne.

 

Bildes no pasākuma var apskatīt šeit.

 

RTU Informācijas centrs