Izsludināts Rīgas laku un krāsu rūpnīcas „Aizsardzība pret koroziju” stipendiju konkurss

Stipendiju konkursā var pieteikties RTU bakalauranti, maģistranti un doktoranti ar izcilām sekmēm un pieredzi zinātnisko darbu veikšanā, kas orientēti korozijas problēmu risināšanā.

 

Līdz 2014. gada 12. septembrim piesakies stipendijai un iegūsti stipendiju 10 mēnešu garumā.

 

Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 3 ikmēneša stipendijas: bakalaurantiem un maģistraniem - EUR 100,00 mēnesī, doktorantiem - EUR 145,00 mēnesī.

 

Informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem un pieteikuma anketu meklē šeit.