Izsludināta pieteikšanās Nordea praksei Kontaktu centrā

Nordea Bank AB Latvijas filiāle sadarbībā ar RTU Attīstības fondu izsludina jaunu konkursu divām prakses vietām Kontaktu centrā.


Stipendijas apjoms: EUR 210 vērtībā pirmos 3 prakses mēnešus un EUR 280 vērtībā pēdējos 6 prakses mēnešus.


Prakses laikā veicamie uzdevumi:

  • Ievadīt informāciju bankas sistēmās
  • Gatavot tipveida dokumentus klientu vajadzībām
  • Rediģēt un uzturēt informāciju datu bāzēs
  • Palīdzēt Kontaktu centra kolēģiem citos ikdienas darbos


Vairāk informācijas par konkursu un pieteikšanos meklē mūsu mājas lapā pie aktuālajiem konkursiem jeb šeit.