Izsludināta pieteikšanās ikgadējām Vernera fon Sīmensa Izcilības stipendijām

Konkursā aicināti pieteikties Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes studenti un absolventi, kuri aizstāvējuši maģistra vai doktora darbu jomā, kas saistīta ar Siemens darbības nozarēm vai vīziju, principiem un vērtībām.

 

Siemens organizē šo konkursu, lai mudinātu studentus pētīt mūsdienu sabiedrībai nozīmīgus jautājumus, iedrošinātu izstrādāt radošus un novatoriskus risinājumus, aicinātu tiekties pēc ilgtspējīgiem panākumiem, veicinātu dialogu starp akadēmisko un uzņēmējdarbības vidi.

 

Siemens nenosaka pieteikšanās ierobežojumus tiešā saistībā ar studiju nozari. Konkursam var pieteikt darbus, kas izstrādāti tiklab enerģētikas vai vides aizsardzības kā uzņēmējdarbības ētikas jautājumos. Piesakies, ja Tavs maģistra vai doktora darbs ir novatorisks, atbildīgs un piedāvā ilgtspējīgu risinājumu mūsdienu sabiedrībai svarīgā jomā!

 

Plašāka informācija par konkursu pieejama šeit.