Ieva Kiseļeva par praksi NORDEA Kontaktu centrā

NORDEA Bank AB Latvijas filiāle sadarbībā ar RTU Attīstības fondu pašlaik piedāvā 3 ikmēneša stipendijas ekonomikas, banku darbības jomas studentiem:  Klientu apkalpošanas centrā "Nordea Māja" pieteikšanās līdz 2015. gada 11. novembrim (ieskaitot);    Kontaktu centrā pieteikšanās līdz 2015. gada 15. novembrim (ieskaitot); Nordea Pensions Latvia pieteikšanās līdz 2015. gada 16. novembrim (ieskaitot).

 

Lai noskaidrotu, kādas iespējas paver prakse NORDEA bankā, RTU Attīstības fonds sazinājās ar vienu no iepriekšējām prakses stipendiju ieguvējām Ievu Kiseļevu, kura deviņus mēnešus darbojās kā praktikante Kontaktu centrā.

 

“Šī bija lieliska iespēja pilnveidot sevi deviņu mēnešu garumā un gūt pieredzi, izpratni par Nordea bankā notiekošajām lietām, saprast kādi procesi, kādos apstākļos notiek Kontaktu centrā, turklāt prakses laikā bija iespēja pilnveidot savas saskarsmes spējas, ikdienā es pastāvīgi uzturēju komunikāciju un sadarbību ar citiem darbiniekiem.” Tā Ieva Kiseļeva. 

 

RTU Attīstības fonds priecājas par Ievas panākumiem, jaunajām zināšanām, kā arī iegūto pastāvīgo darba vietu Nordea Bank AB Latvijas filiālē.

 

“No sākuma var likties, ka vārds „prakse” neskan kā kaut kas grūts un atbildīgs, taču realitātē viss ir pilnīgi pretēji, šī prakse deva man pieredzi ļoti atbildīgu darbu veikšanā, svarīgi atzīmēt, ka darbs nebija vienveidīgs, tas bija interesants, jo bija nepieciešams apgūt daudz dažādas programmas, lai šos darbus paveiktu, un tieši šī atbildības sajūta īsā laika periodā lika aizmirst, ka es esmu tikai parasts praktikants, bet drīzāk lika man justies kā pilnvērtīgam darbiniekam.  Esmu ieguvusi tikai pozitīvas emocijas, pieredzi, labus un uzticamus kolēģus, atbalstu no vadības, kā arī iespēju kļūt par pilnvērtīgu Nordea Bankas darbinieku šobrīd. Es noteikti iesaku izmantot iespēju un pieteikties praksei Nordea bankā, attīstīt sevi, un galu galā pierādīt sev, ka tu to vari." mudina Ieva Kiseļeva.

 

Ja arī Tu vēlies iegūt vērtīgu pieredzi, strādājot Nordea bankā, piesakies kādai no piedāvātajām prakses vietām šeit.

 

Informācija ievietota 2015. gada 5. novembrī