Emīlijas Gudrinieces un Alfrēda Ieviņa stipendijas

Kam: RTU MLĶF bakalaura un maģistra programmās studējošie, kuri apgūst priekšmetus saistītus ar organisko sintēzi, organisko vielu tehnoloģiju, bioloģiski aktīvajām vielām, kuriem ir labas un teicamas sekmes un kuri vismaz gadu strādā zinātnisko darbu ķīmijas vai ķīmijas tehnoloģijas jomā, kā arī konkrētajā semestrī nesaņem citas veicināšanas stipendijas.
Skaits: 2 stipendijas 
Apjoms: 215 EUR/mēn.
Laika posms: 12 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 24. septembrim (ieskaitot)

Sadarbībā ar:


 

Latvijas Zinātņu akadēmijas fonds un RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību Emīlijas Gudrinieces un Alfrēda Ieviņa stipendijai ar mērķi attīstīt kvalitatīvu speciālistu sagatavošanu ķīmijas nozarē, liekot uzsvaru uz studentu zinātnisko pētījumu nozīmi mācību procesā.

 

Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 2 stipendijas EUR 215 vērtībā laika posmam no 2017. gada novembra līdz 2018. gada augustam.

 

Pretendentiem jāiesniedz:

  • sekmju izraksts no pēdējiem diviem mācību semestriem (iepriekšējā studiju gada) ar aprēķinātu vidējo svērto atzīmi;
  • īss iepriekšējā gada zinātnisko pētījumu izklāsts un nākamā semestra pētījumu apraksts (kopā ne vairāk kā 3 lpp.);
  • zinātnisko publikāciju saraksts;
  • zinātniskā darba vadītāja atsauksme, kurā norādīts studenta līdzšinējo pētījumu ilgums un tematika (parakstīta un ieskanēta);
  • RTU MLĶF ieteikums stipendijas saņemšanai (nav obligāts).

 

Pretendentiem jāaugšuplādē minētie dokumenti, kā arī jāaizpilda elektroniskā pieteikuma anketa līdz 2017. gada 24. septembrim (ieskaitot).

 

Lejupielādējamais dokuments:
Konkursa nolikums