Doktorantiem iespēja pieteikties pētniecības stipendijai