Balvas “Jaunais elektronikas, robotikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pasniedzējs" pasniegšana

ETF docents Dr.in.sc. Andis Supe saņēmis balvu “Jaunais elektronikas, robotikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pasniedzējs” 
 
2016. gada 22. oktobrī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes jubilejas ietvaros tika pasniegta balva “Jaunais elektronikas, robotikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pasniedzējs”.
 
AS “HansaMatrix” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) un nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” (RTU Attīstības fonds) šādu konkursu organzēja pirmo reizi ar mērķi apzināt, novērtēt un izcelt jauno informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, tai skaitā elektronikas un robotikas (turpmāk tekstā - IKT) pasniedzēju ieguldījumu zinātnē un darbā ar studentiem.
 
Pretendentus balvu konkursam tika aicināti izvirzīt studenti vai kolēģi, vai pieteikties RTU pasniedzēji paši, kuri pēdējo 2 gadu laikā uzsākuši pedagoģisko darbu vismaz asistenta amatā un pasniedz lekciju kursus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, tai skaitā elektronikas un robotikas, nozares tematos.
 
Šogad pēc konkursa izvērtēšanas komisijas vērtējuma par uzvarētāju tika atzīts RTU ETF docents Dr.in.sc. Andis Supe, kurš arī studentu acīs izpelnījies augstu atzinību.
 
“Pēc doktorantūras studiju pabeigšanas, paralēli pētniecībai sākās mans akadēmiskais darbs. Esmu no jauna sagatavojis kā arī pilnveidojis priekšmetu “Sakaru virzošās sistēmas” un “Šķiedru optiskās pārraides sistēmas” laboratorijas darbu aprakstus. Kopš 2015. gada rudens semestra esmu ievēlēts par docentu un pasniedzu priekšmetus latviešu un ārzemju plūsmas bakalauru un maģistru studentiem. Esmu papildinājis savu priekšmetu lekciju saturu ar aktuālākajiem tematiem un sasniegumiem IKT nozarē. Pēc iespējas lekcijās iekļauju arī savos un kolēģu pētījumos gūtās zināšanas un pieredzi,” savā pieteikumā norādīja laureāts Andis Supe. 
 
 
Bildē no kreisās: konkursa izvērtēšanas komisijas pārstāvji Jurģis Poriņš, RTU ETF dekāns un Inese Cvetkova, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas (LETERA) izpilddirektore, laureāts Dr.in.sc. Andis Supe