Atbalsts

RTU Attīstības fonds palīdz RTU darbiniekiem īstenot dažādus sadarbības projektus ar industriju, tajā skaitā, pētījumus. Ikvienam ir iespēja, piesaistot uzņēmēju vai privātpersonu atbalstu, izmantot Attīstības fonda starpniecību un  sniegtos pakalpojumus.

 

Pirms tam iepazīstieties ar RTU Attīstības fonda realizētajiem projektiem, esošajiem sadarbības partneriem un  mecenātiem, kā arī atbalsta iespējām.